DAR UZDRAWIANIA

CENTRUM ZDROWIA I URODY DAR

Sprawdzanie i Oczyszczanie Drogi Życiowej

Droga Życiowa jest to zaplanowany przez Twoją Duszę, jeszcze przed urodzeniem, zbiór różnorodnych doświadczeń, relacji, kontaktów, spotkań, sytuacji i zdarzeń życiowych które powinieneś przejść po to, aby się czegoś z życia nauczyć, aby poznać określone lekcje życiowe i wyciągnąć z nich prawidłowe wnioski.

Jest to wszystko bardzo istotne dla Twojego rozwoju na każdej płaszczyźnie. Niestety u zdecydowanej większości ludzi na Ich Drodze Życiowej kryje się wiele pułapek.

Wskutek obecności wielu obciążeń, blokad czy manipulacji z tego życia lub wcieleniowych, możesz być zepchnięty ze Swojej Drogi Życiowej, możesz przez wiele lat stać w miejscu  i nie poruszać się do przodu.

Może być też wiele innych zaburzeń. W życiu fizycznym skutkuje to tym, że ogarnia Cię pustka i nie możesz przed sobą dostrzec celów życiowych.

Są to sprawy ściśle indywidualne dla każdej osoby i Jej Własnej Drogi Życiowej.

W naszych zabiegach rozpoznajemy te różnorodne obciążenia i blokady na Drodze Życiowej oraz je usuwamy wraz z przyczynami ich powstania.

Dzięki temu znowu wchodzisz na Swoją Drogę Życiową. I co najważniejsze, zaczynasz się po niej prawidłowo poruszać.

Nieporównywalnie wzmacnia się Twoja Intuicja, zaczynasz dostrzegać Swoje Cele Życiowe   i rozwijasz w Sobie Potencjał do realizacji tych celów.

Znacząco wzrasta Jakość Twojego Życia i zaczynasz doznawać Spełnienia, Samorealizacji, Szczęścia, Harmonii i Równowagi.

Skorzystaj z Tej unikalnej formy pomocy i możliwości wejścia na Twoją Drogę Życiową.

Wykonujemy Zabiegi Oczyszczania i Uzdrawiania Drogi Życiowej

z Obciążeń i Blokad Obecnych i Wcieleniowych

 

po przesłaniu na adres e-mail: daruzdrawiania@wp.pl

danych osoby zainteresowanej wg zestawienia:

  1. Imię i Nazwisko
  2. Data urodzenia
  3. Miasto zamieszkania
  4. Zdjęcie nie starsze niż 5 lat

Z przeprowadzonego Zabiegu Oczyszczania i Uzdrawiania Drogi Życiowej przesyłamy szczegółowe sprawozdanie.

Dla przyśpieszenia wykonania Zabiegu dla Ciebie, Twojego Partnera lub Twoich Bliskich skorzystaj z poniższego formularza.

Uwaga! – Pełny Zabieg Oczyszczania i Uzdrawiania Drogi Życiowej dla innych w/w osób, możesz zlecić nawet bez wiedzy tych osób. Wystarczy Twoja dobra intencja pomocy dla nich.

 

Twoja inwestycja w zlecenie wykonania Zabiegu Oczyszczania i Uzdrawiania!!!!!

 

płatna na

 

Konto: mBank
33 1140 2004 0000 3102 6345 6473

Dla przelewów międzynarodowych:
IBAN: PL33 1140 2004 0000 3102 6345 6473
SWIFT: BREXPLPWMBK

 

W tytule wpłaty wpisz Imię i Nazwisko osoby /osób/ dla której ma być wykonana usługa

Po zaksięgowaniu wpłaty przystępujemy do wykonania

Z Zabiegu Oczyszczania i Uzdrawiania Drogi Życiowej i przesyłamy szczegółowe sprawozdanie.